Αθηναϊκαί επιστολαί

Αγαπητοί μου
Συλλογίζεσθε, συμπονείτε, αγαπάτε, τα πτωχά παιδία;
Τα φαντάζεσθε καμμίαν φοράν, μέσα εις την ευτυχίαν σας και εις τα αναπαύσεις σας, ν’ αρρωσταίνουν και να μην έχουν τα μέσα να γίνουν καλά, -ούτε δωμάτιον κατάλληλον, ούτε κλίνην καλήν, ούτε ασπρόρουχα, ούτε σκεπάσματα, ούτε θέρμανσιν, ούτε ιατρικά και πολλάκις ούτε… άρτον; – και ονειροπολείτε να ημπορούσατε να τα βοηθήσετε, να τ’ ανακουφίσετε, να τα σώσετε;
Νομίζω ότι σας ακούω. Μου απαντάτε μ’ ένα στόμα, μ’ ένα ναι ζωηρότατον, άξιον της ευαισθησίας σας, της καλωσύνης σας.
Το λέγετε. Αλλ’ ιδού σήμερον ευκαιρία να το αποδείξετε και εμπράκτως.

-Ωπ! για στάσου ρε φίλε. Τι είναι αυτό τώρα; Διαφήμιση για τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1;
-Μή βιάζεσαι αγαπητέ αναγνώστη. Από την γλώσσα φαίνεται ότι δεν είναι σημερινό κείμενο. Τα έχει τα χρονάκια του. Είναι από την «διάπλαση των παίδων» (Ιανουάριος 1896). Δεν το έγραψε κάποια τηλεπερσόνα για να συγκινήσει τον λαό. Δεν το έγραψε η προεδρική σύζυγος του ΑΝΤ1, Μαρία Κωνσταντάτου-Κυριακού. Ο εκδότης της διάπλασης Γρ. Ξενόπουλος το υπογράφει με το ψευδώνυμο Φαίδων. Αλλά ας διαβάσουμε την συνέχεια…

Η Α.Β.Υ η πριγκήπισσα Σοφία, αποφάσισε να ιδρύσει Νοσοκομείον δια τα πτωχά παιδία. Επειδή δε τα χρήματα, τα οποία διαθέτει προς τούτο, δεν αρκούν, έκαμεν έκκλησιν και εζήτησε έρανον όλων των επιθυμούντων να συνεισφέρουν το κατά δύναμιν υπέρ του ευεργετικού της σκοπού.
Αγαπά τα παιδία πολύ η πριγκήπισσα Σοφία. Είνε μήτηρ δύο μικρών αγορίων, καθώς βλέπετε και εις την δημοσιευμένην εικόνα των. Το μεγαλήτερον, ο πρίγκηψ Γεώργιος, ο οποίος μίαν ημέραν θα γίνη βασιλεύς των Ελλήνων, είνε μόλις πενταετής. Ο αδερφός του Αλέξανδρος δεν είνε ακόμη τριών ετών. Εις αυτά τα δύο η ηγεμονική μήτηρ έχει συγκεντρώση όλην την αφοσίωσίν και μακράν όσω το δυνατόν του κόσμου, μακράν των διασκεδάσεων, αγρυπνεί παρά τας μικράς των κλίνας και τα φροντίζει μόνη της και τα περιποιείται, και τα προσέχει, ανυσηχούσα και εις την παραμικράν των αδιαθεσίαν. Αλλά συγχρόνως συλλογίζεται και τας δυστυχείς εκείνας μητέρας, αι οποίαι δεν έχουν τα μέσα όπως Εκείνη να περιποιηθούν τα τέκνα των, συλλογίζεται τα παιδία εκείνα, τα οποία δεν έχουν μητέρας, τα πτωχά και άρρωστα παιδία, τα οποία παραδίδονται εις τον θάνατον χωρίς κανείς να τα περιποιήται, κανείς να τα σώζη… Και η μητρική καρδία της Πριγκιπίσσης μαλάσσεται, και οι οφθαλμοί της δακρύουν και ο νούς της βασανίζεται να εύρη το μέσον να βοηθήση τα δυστυχή εκείνα πλάσματα, όσον είνε δυνατόν καλλίτερον και περισσότερον.

Τι είπατε; Πόσο βολική είναι η φιλανθρωπία από εκείνα τα χρόνια ακόμα, ε; Τι ωραία διαφήμιση για την ευσπλαχνική πριγκήπισσα, τότε. Τι ωραία διαφήμιση, για τον ΑΝΤ1 και τον θίασο των καλλιτεχνών του, που βρίσκουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαφημιστούν πατώντας πάνω στην συγκίνηση και την ευαισθησία των τηλεθεατών.
Για να δούμε όμως την συνέχεια του κειμένου

Ούτω συνέλαβε την ευγενή ιδέαν να ιδρύση Νοσοκομείον δια τα πτωχά παιδία. Αλλ’ επειδή μόνη της δεν είνε δυνατόν να το κατορθώση, απευθύνεται σήμερον προς όλας τας φιλοστόργους μητέρας, προς όλα τα ευαίσθητα παιδία, δια να βοηθήσουν το έργον της, διά να συναχθεί το ποσόν, το οποίον χρειάζεται δια την οικοδόμησιν και την λειτουργίαν του Καταστήματος.
Προς τον σκοπόν τούτον θα γίνουν έρανοι, θα γίνουν ευεργετικοί παραστάσεις και πρώτα- πρώτα μια φιλανθρωπική Αγορά, υπό την υψηλήν προστασίαν της Πριγκηπίσσης, εις την οποίαν θα εκποιηθούν υπέρ του Νοσοκομείου, τα διάφορα αντικείμενα τα οποία θα ευαρεστηθούν να στείλουν οι φιλάνθρωποι.
Τρεις κυρίαι εν Αθήναις, η κυρία Φανή Πρετεντέρη Τυπάλδου, η Κυρία Ελένη Χ. Γρίβα και η κυρία Ονωρίνα Κουρκουμέλη, απετέλεσαν, διορισθείσαι υπό της Πριγκηπίσσης, την επιτροπήν, η οποία θα δέχεται τα προσφερόμενα. Εμπρός λοιπόν αγαπητοί μου μικροί και μικραί! Αποστείλατε ό,τι δύνασθε εις μιαν από τας τρεις αυτάς κυρίας. Τα κοράσια ας κάμουν από εν εύμορφον εργόχειρον, τα αγόρια ας στείλουν από εν καλλιτεχνικόν αντικείμενον. Γρήγορα όμως, διότι ο καιρός επείγει. Τα χρήματα, τα οποία θα εισπραχθούν εκ της Αγοράς, θ’ αυξήσουν το κεφάλαιον, το οποίον διαθέτει η Πριγκήπισσα Σοφία, κατ’ αυτόν δεν τον τρόπον θα συνεισφέρετε και σεις υπές της ιδρύσεως του Νοσοκομείου. Οποία ευχαρίστησις να προσθέση κανείς το λιθάριόν του εις τοιούτον οικοδόμημα! Οποία αγαλλίασις να συλλογίζεται ότι συνετέλεσε και αυτός , δια των μικρών του δυνάμεων, εις την σωτηρίαν τόσων μικρών πλασμάτων, τα οποία θα στεγάση, θα θεραπεύση, θα ζωογονήση το Νοσοκομείον των Παίδων.
Με την ελπίδα ότι δεν θα κωφεύσετε εις τοιαύτην πρόσκλησιν. ότι θα θελήσετε δια μικράς θυσίας να κάμετε εν τόσω μέγα καλόν, και ότι θα σπεύσετε ν’ αποστείλετε προς μίαν από τας τρεις κυρίας, όπως σας είπα, ό,τι δυνηθήτε και τάχιστα.
Σας ασπάζομαι με αγάπην
ΦΑΙΔΩΝ

Τις ομοιότητες τις διακρίνετε;
Η παντελής απουσία του κράτους, οι φιλάνθρωποι κυρίαι, οι έρανοι, οι ευεργετικαί παραστάσεις των ηθοποιών… Τόσα κοινά.
Αν η γλώσσα του κειμένου ήταν λίγο πιο σύγχρονη, άνετα θα μπορούσε να το διαβάσει η κυρία Μαρί Κωνσταντάτου -Κυριακού στον σημερινό μαραθώνιο του ΑΝΤ1. Θα έπειθε ίσως περισσότερο με τα λόγια του Ξενόπουλου παρά μ’ αυτό που άκουσα πριν λίγο να λέει: «Είμαστε τόσα εκατομύρια έλληνες… Αν στείλουμε όλοι από 1 ευρώ, θα μαζέψουμε αμέσως το ποσό.»
Μάλιστα… Αυτό θα πει σοσιαλισμός. 1 ευρώ εγώ, 1 ευρώ και ο Κυριακού.
Αγαπητή Μαρί, επειδή δεν έχω ψιλά επάνω μου, σε παρακαλώ πες του Μίνωα να βάλει 1 ευρώ και για μένα. Θα του το χρωστάω. Ο έχων λαμβάνειν, ουδέποτε χάνει.

Advertisements

4 Σχόλια

Filed under Αφορμές για γκρίνια, Κοινωνία

4 responses to “Αθηναϊκαί επιστολαί

 1. g. manoussakis

  Πολύ καλό post, από τα καλύτερα που διάβασα για το θέμα!

  Αλήθεια, ποιος ήταν αυτός ο «Φαίδων» και πού έγραφε;

 2. Μετά τη ψηφοφορία (12/12/2006) από την πλειοψηφία στη Βουλή της Αλβανίας, η χώρα δεν έχει πλέον την Ακαδημία των Επιστημόνων! Αργά τη νύχτα, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης(;) «Για την Ακαδημία των Επιστημόνων» με 75 ψήφους υπέρ(!) 2 κατά και 3 παρών! Σύσσωμη η αντιπολίτευση, απείχε της διαδικασίας, διαμαρτυρόμενη για το πρωτοφανές αυτό γεγονός. Η επιστημονική, ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα, εκλιπαρούσανε, θεωρώντας την πράξη αυτή ως έγκλημα κατά της επιστήμης, η κυβέρνηση ωστόσο επέμενε και κατάφερε τελικά, να κλειδώσει τις πόρτες τον Ερευνητικών Ινστιτούτων που ήταν υπό την Ακαδημία!
  Οι βουλευτές του PBDNJ(Κόμμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) Spiro Peçi και Leonard Solis ήταν αυτοί που ψήφισαν κατά του νομοσχεδίου και οι Leonard Demi(PD), Ymer Tola(PDK, Niko Nerenxi(PAA) δήλωσαν παρών!
  Παρακαλώ πολύ, αν το γεγονός αυτό σε αγγίζει κι εσένα, είτε κάνε μια αναφορά είτε ανέβασε την είδηση στο δικό σου μπλογκ! Έτσι, η φωνή της διαμαρτυρίας, θα δυναμώσει και θα κάνει τους παχύδερμους και αυταρχικούς κυβερνώντες στην Αλβανία, να σκεφτούνε καλά, πριν οριστικοποιήσουν την ειδεχθή τους πράξη!
  Φιλικά Ν.Ago

 3. πετυχημένη αντιπαραβολή του πρίν με το τώρα, κι ακόμη μια απόδειξη ότι κατρακυλάμε προς τα πίσω. απομένει να αποδείξουμε ότι το (ξανά)πίσω θα (ξανα)συναντήσει μια αντίσταση, όπως τότε, από αυτούς που ήθελαν να πάνε μπροστά. και νομίζω ότι υπήρχαν αρκετοί και κάνανε μεγάλη φασαρία, που σήμερα δεν βλέπω. πετούσαν και κανένα γιαουρτάκι, χαλούσαν το (φιλανθρωπικό) πάρτυ και δεν ήτανε κυρίες. και για να μην πηγαίνουμε πολύ μακριά, δεν είναι πολύς καιρός που οι διάφοροι Κυριακού τους διαγωνισμούς για τις μις υφηλίους τούς έκαναν στα μουλωχτά από το κράξιμο που έτρωγαν.

 4. «Αλήθεια, ποιος ήταν αυτός ο “Φαίδων” και πού έγραφε;»

  Μα σου το λέει, αγαπητέ Γ. Μανουσάκη, ο ιστολόγος! Είναι από το παιδικό περιοδικό “Η Διάπλασις των Παίδων”, τεύχος Ιανουαρίου 1896, και το έγραψε ο αρχισυντάκτης του, ο γνωστός Ζακυνθινός συγγραφέας Γρηγόριος Ξενόπουλος, που έγραφε με διάφορα ψευδώνυμα μεγάλο μέρος της ύλης του (παραμύθια ως κυρά-Μάρθα, διδακτικά χρονογραφήματα – τις γνωστές «Αθηναΐκές Επιστολές») ως Φαίδων, κλπ.).

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s